Table 6

Mean (±S.D.) amount of DA-1131 (μg/ml plasma or μg/g other tissues) recovered at 30 min after 1-min i.v. infusion of the drug, 50 mg/kg, to SHRs (n = 4) and KW rats (n = 5) of 6 weeks of age, and SHRs (n = 5), KW rats (n = 6), DOCA-salt-induced hypertensive rats (n = 5), and Sprague-Dawley rats (n = 4) of 16 weeks of age

Tissues6 Weeks of Age 6-a 16 Weeks of Age 6-a 16 Weeks of Age 6-a
KW ratsSHRsKW ratsSHRsSprague-Dawley ratsDOCA-Salt rats
Plasma27.9  ± 5.5430.0  ± 14.046.9  ± 12.934.0  ± 7.2729.8  ± 6.0431.5  ± 8.56
Brain1.32  ± 0.3401.87  ± 0.9762.49  ± 0.4862.34  ± 0.5331.81  ± 0.4992.54  ± 0.738
(0.0472)(0.0610)* (0.0580)(0.0745)(0.0654)(0.0809)
Fat3.96  ± 0.6932.33  ± 0.959* 3.18  ± 0.5191.87  ± 0.620** 2.02  ± 0.6274.38  ± 2.05*
(0.146)(0.0793)** (0.0697)(0.0584)(0.0712)(0.103)
Heart5.44  ± 1.035.70  ± 3.877.97  ± 1.815.42  ± 1.24* 5.93  ± 1.477.89  ± 3.67
(0.198)(0.179)(0.173)(0.159)(0.211)(0.243)
Kidney37.2  ± 9.9964.1  ± 50.997.5  ± 31.480.9  ± 35.697.8  ± 64.4217  ± 243
(1.37)(1.95)(2.09)(2.40)(3.25)(6.06)
Large intestine4.58  ± 0.7614.29  ± 2.2610.2  ± 9.997.73  ± 1.195.66  ± 0.9536.58  ± 1.41
(0.166)(0.143)(0.203)(0.231)(0.200)(0.212)
Liver8.64  ± 1.608.50  ± 3.4820.2  ± 4.9918.7  ± 3.4913.6  ± 1.7015.4  ± 6.04
(0.312)(0.289)(0.431)(0.553)** (0.475)(0.484)
Lung4.41  ± 1.7710.7  ± 10.67.68  ± 2.428.29  ± 3.094.97  ± 1.635.85  ± 3.19
(0.158)(0.303)(0.164)(0.283)** (0.172)(0.177)
Mesentery4.12  ± 0.7777.33  ± 4.866.02  ± 2.343.76  ± 0.9063.57  ± 1.946.68  ± 3.72
(0.150)(0.233)** (0.130)(0.111)(0.123)(0.233)
Muscle4.10  ± 1.248.99  ± 8.026.91  ± 3.474.33  ± 1.214.05  ± 1.245.86  ± 2.74
(0.150)(0.268)(0.169)(0.127)(0.137)(0.184)
Small intestine8.90  ± 3.088.05  ± 4.2214.8  ± 4.7035.7  ± 25.413.7  ± 4.6825.9  ± 17.7
(0.327)(0.279)(0.331)(1.01)* (0.476)(0.749)
Spleen2.69  ± 0.1453.84  ± 1.564.55  ± 0.9713.21  ± 0.776* 4.61  ± 1.819.92  ± 9.90
(0.0993)(0.131)* (0.100)(0.0949)(0.156)(0.286)
Stomach4.02  ± 0.7726.94  ± 4.237.58  ± 1.587.04  ± 2.505.02  ± 0.8099.15  ± 3.41*
(0.145)(0.227)(0.165)(0.203)(0.180)(0.289)*

The numbers in parentheses represent tissue to plasma (T/P) ratio.

  • 6-a P values are as follows: * p < .05; ** p < .01.