TABLE 1

P450-specific contents in liver microsomes from different species


P450-Specific Content
Untreated rat (n = 5)
PCN-Treated Rat (n = 5)
Minipig (n = 2)
Pig (Females) (n = 3)
Pig (Males) (n = 3)
Human (n = 10)
nmol P450/mg of protein
0.39
0.95-1.16
0.23
0.39-0.44
0.36-0.50
0.13-0.31