TABLE 3

In vitro determined CYP3A4 and CYP2B6 DDI kinetic parameters

PrecipitantCYP3A4CYP2B6Ratio Emax CYP3A4/CYP2B6Ratio EC50 CYP3A4/CYP2B6Ratio Emax/EC50 CYP3A4/CYP2B6
KiKIkinactEmaxEC50KiEmaxEC50
µMµMmin−1µMµMµM
Carbamazepine100NANA24.743.310014.835.41.71.21.4
Cimetidine100NANANANA100NANANANANA
Efavirenz20.6NANA19.64.592.710.81.621.82.80.64
Ezetimibe3.31.10.064.9010.25.53.486.681.41.50.92
Indinavir0.4NANA8.3016.540.02.2915.23.61.13.3
Itraconazole0.10NANANANA2.00NANANANANA
Nelfinavir0.92.30.10151.516.54.141.433.71.13.4
Nevirapine100NANA2786.310012.235.92.22.40.92
Rifampin100NANA380.661008.261.264.50.58.8
Ritonavir0.0040.070.21201.402.35.730.873.51.62.2
Saquinavir1.37.70.09122.8240.03.040.633.94.50.88
Teriflunomide100NANA4.1310.31003.034.971.42.10.66
PhenobarbitalNANANA21.1347NA13.93471.51.01.5
PhenytoinNANANA25.136NA14.914.31.72.50.67
  • Ratios of CYP3A4/CYP2B6 are based on the mean values of data generated from various lots. NA, not applicable.